BAXOR HAMKORLIK ITTIFOQI 

Бухара

BAXOR HAMKORLIK ITTIFOQI