HamkorBank 

Андижан

Сферы деятельности

Финансовый сектор

HamkorBank 

Hamkorbank АТБ республика банк тизимида 27 йиллик фаолиятга эга булиб, баркарор ривожланиб келмокда ва бугунги кунда 2500 дан ортик ходимлардан иборат профессионал жамоадан ташкил топган . Банкнинг капиталида Халкаро молия корпорацияси ва FMO иштирок этади. Республиканинг барча худудларида филиал ва минибанклар тармогига эга.
 
Компания не разместила информацию об открытых вакансиях.